Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Právo pre ROPO a obce 9/2018

ISSN 2730-0374 (online) ISSN 1337-7523 (tlačené vydanie)
9/2018

Praktické odporúčania pri spracovaní všeobecného záväzného nariadenia

Jozef Tekeli

 Príspevok uverejnený v letnom dvojčísle sa venoval novej právnej úprave všeobecne záväzných nariadení obce (ďalej len "VZN") zavedenej novelou č. 70/2018 Z. z, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 369...

Právny režim ohlásenia drobných stavieb

JUDr. Jana Gallová

Obce a mestá v rámci výkonu pôsobnosti ako stavebné úrady môžu v právnom režime ohlásenia povoľovať širokú škálu stavieb. Patria k nim i často stavebníkmi - laikmi svojpomocne uskutočňované "klasic...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.