Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Krátkodobé a dlhodobé ošetrovanie člena rodiny

Krátkodobé a dlhodobé ošetrovanie člena rodiny (II.)

(dokončenie z predchádzajúceho čísla) V júnovom čísle časopisu sme priniesli prvú časť článku, ktorý bol zameraný na krátkodobé ošetrovné z dôvodu ošetrovania alebo starostlivosti o člena rodiny. V pokračovaní príspevku sa dozviete o novom type ne...

Krátkodobé a dlhodobé ošetrovanie člena rodiny

Novela č. 426/2020 Z. z. zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v z. n. p., ktorá nadobudla účinnosť 1. 4. 2021, prináša viacero zásadných zmien v oblasti poskytovania nemocenskej dávky ošetrovné. Rozširuje sa okruh osôb, ktoré môže poisten...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály