Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Vnútorný predpis pre oblasť účtovníctva obce

Vnútorný predpis pre oblasť účtovníctva obce (II.)

V predchádzajúcej časti článku som sa venovala dôvodom na vytvorenie vnútorného predpisu pre oblasť účtovníctva v obci a jeho štruktúre. V pokračovaní sa zaoberám ďalšími okruhmi účtovníctva, ktoré by mali byť zahrnuté vo vnútornom predpise pre ob...

Vnútorný predpis pre oblasť účtovníctva obce (I.)

Obec má podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) povinnosť viesť účtovníctvo správne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov. Uvedenú povinn...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály