Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 1/2018

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
1/2018

Individuálna účtovná závierka za rok 2017 (2. časť)

Ing. Terézia Urbanová Ing. Miriam Majorová, PhD. Zo seriálu: Individuálna účtovná závierka za rok 2017

V pokračovaní príspevku o individuálnej účtovnej závierke za rok 2017 sme pre našich čitateľov pripravili príklady účtovania špecifické pre uzatvorenie účtovníctva v samospráve.

Účet cudzích prostriedkov v rozpočtových organizáciách

Ing. Ingrid Konečná Veverková Zo seriálu: Individuálna účtovná závierka za rok 2017

V tomto príspevku chceme upozorniť na oprávnenie rozpočtových organizácií previesť na účet cudzích prostriedkov výdavky, ktoré sa uskutočnia v januári 2018. Toto oprávnenie je upravené v zákone č. ...

Postup pri vyrubení dane z nehnuteľností

Ing. Božena Jurčíková Zo seriálu: Individuálna účtovná závierka za rok 2017

Obec vyrubila daňovníkovi daň z nehnuteľností rozhodnutím, v ktorom rozpísala podľa druhov pozemkov a druhov stavieb daňovú povinnosť vrátane dane za psa, dane za predajné automaty. Daňovník podal ...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.