Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 10/2017

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
10/2017

Zostavenie a schvaľovanie rozpočtu obce na roky 2018 – 2020

Ing. Ingrid Konečná Veverková

V súčasnosti v obciach vrcholí príprava najdôležitejšieho dokumentu, ktorý je základom finančného hospodárenia obce – rozpočtu obce. Zostavovanie a tvorbu rozpočtu obce na roky 2018 – 2020 ovplyvni...

Odňatie majetku zo správy v rozpočtových a príspevkových organizáciách

Ing. Ingrid Konečná Veverková

Aktuálne pokračujeme v problematike účtovania správy majetku obce a s tým súvisiacich právnych úkonov. Ako sme uviedli v minulých príspevkoch obec môže so svojim majetkom hospodáriť sama alebo pros...

Poskytovanie finančných prostriedkov z rozpočtu obcí

PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Poskytovanie prostriedkov z rozpočtu obcí sa viaže primárne na účelnosť podľa osobitných predpisov a schválený rozpočet. V tomto príspevku sa budeme venovať téme poskytovania verejných prostriedkov...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.