Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Právo pre ROPO a obce 4/2018

ISSN 2730-0374 (online) ISSN 1337-7523 (tlačené vydanie)
4/2018

Nakladanie s majetkom obce

Ivan Katona

Majetok obce je jedným zo základných Ústavou SR garantovaných pilierov ekonomickej samostatnosti obce a nezávislosti rozhodovania obce o užívaní svojho majetku. Tento majetok obce má podľa zákona č...

Nahrávanie a natáčanie zamestnanca obce

Jozef Tekeli

Zvýšená participácia občianskej verejnosti voči verenej správe v kombinácii s rozširovaním využívania technických zariadení prináša v súčasnosti nový fenomén. Dostupnosť kamier a diktafónov najmä v...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.