Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 9/2015

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
9/2015

Peňažné fondy obce – tvorba a použitie v podmienkach miest a obcí

Ing. Ingrid Konečná Veverková

V minulých príspevkoch sme podrobne rozoberali problematiku záverečného účtu obce a účtovných prípadov, ktoré s ním súvisia. Na problematiku záverečného účtu obce nadviažeme témou tvorby a použitia...

Hlavný kontrolór obce pracujúci na skrátený pracovný úväzok

PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Témou príspevku sú aktuálne otázky súvisiace s hlavným kontrolórom obce. Príspevok sa týka výlučne obcí, kde je funkcia hlavného kontrolóra vykonávaná v skrátenom pracovnom režime na základe uznese...

Postup správcu dane pri určení dane z nehnuteľností podľa pomôcok

Ing. Katarína Skalová

Zámerom tohto príspevku je poukázať na postup správcu dane – obce pri určení dane z nehnuteľností podľa pomôcok v súlade so zákonom č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a dop...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.