Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 9/2017

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
9/2017

Právne úkony s majetkom v správe rozpočtových a príspevkových organizácií

Ing. Ingrid Konečná Veverková

V príspevku sa venujeme jednak problematike účtovania správy majetku obce a s tým súvisiacich právnych úkonov, a jednak praktickému výkonu základnej finančnej kontroly pri týchto finančných operáci...

Príspevok poskytnutý na chod Spoločného stavebného úradu a Spoločného sociálneho úradu

Ing. Hana Marcin Jakubíková, PhD., MBA

Ako správne zaúčtovať príspevok, ktorý obec poskytuje na chod Spoločného stavebného úradu a Spoločného sociálneho úradu. Je to transfer v rámci verejnej správy – účet 585 alebo príspevok – účet 548...

Eurofondy na riešenie marginalizovaných rómskych komunít

Ing. Ján Rudolf, PhD.

V programovom období 2014 – 2020 má Slovensko k dispozícií viac než 380 miliónov € na riešenie problematiky marginalizovaných rómskych komunít. Nejde však o peniaze len pre túto komunitu, ale má to...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.