Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 2/2014

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
2/2014

Daňové priznanie subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2013

Ing. Ľubica Sekerková

Aj pre zdaňovacie obdobie roku 2013 vyplýva povinnosť podávať daňové priznanie (ďalej len „DP“) k dani z príjmov právnických osôb subjektom verejnej správy a územnej samosprávy z dvoch základných p...

Sprístupňovanie informácií povinnými osobami

PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Motívom napísania tohto príspevku je časté nedodržiavanie príslušných ustanovení zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode...

Stravovanie zamestnancov štátnych ROPO a spôsoby jeho účtovania

Ing. Adriana Wittgruberová

Príspevok je venovaný aktuálnej legislatívnej úprave a účtovaniu jednotlivých spôsobov zabezpečovania stravovania zamestnancov v štátnych rozpočtových a štátnych príspevkových organizáciách.

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.