Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 10/2011

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
10/2011

Účtovanie bežných a kapitálových transferov v rámci konsolidovaného celku

Ing. Bibiána Jobbagyová

Obec alebo vyšší územný celok účtuje o kapitálovom transfere poskytnutom rozpočtovej organizácii a príspevkovej organizácii v rámci konsolidovaného celku obce alebo vyššieho územného celku, vo výšk...

Infraštruktúrny majetok vo verejnom sektore

Ing. Zuzana Krišková, PhD.

Medzinárodné účtovné štandardy pre verejný sektor IPSAS vychádzajú primárne z medzinárodných účtovných štandardov IAS. Boli modifikované pre potreby účtovných jednotiek verejného sektora. Problem...

Účtovanie pohonných látok

Ing. Adriana Wittgruberová

Vodiči motorových vozidiel v našej účtovnej jednotke – štátna rozpočtová organizácia – nakupujú pohonné látky (PHL) na karty. Faktúru za nákup PHL prijmeme až nasledujúci mesiac. Postupujeme sprá...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.