Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Sociálne podnikanie ostáva stále veľkou výzvou, väčšina štátnych foriem podpory nefunguje

Kategória: Aktuality

Sociálne podniky, ktoré majú byť aktívnym nástrojom na vtiahnutie znevýhodnených skupín ľudí, dlhodobo nezamestnaných do pracovného prostredia, Slovensko nevie dlhodobo využívať naplno.

Napriek tomu, že na podporu tejto oblasti sme z európskych finančných prostriedkov vynaložili už viac ako 100 miliónov eur, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR od roku 2018 nevykonalo hĺbkovú kontrolu ani v jednom podniku.

Kvôli chýbajúcemu informačnému systému nemá rezort práce dostatočné dáta o zamestnancoch podnikov, a z tohto dôvodu nebol schopný vyhodnocovať účinnosť jednotlivých podporných mechanizmov. Väčšina foriem podpory znevýhodnených skupín tak vôbec nefungovala, alebo nebola účinná.

Vyplýva to z kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR. Kľúčový pre rozvoj sociálnej ekonomiky je pritom strategický prístup k riadeniu zo strany ministerstva práce, podporený medzirezortnou spoluprácou, ktorá je v ostatných rokoch nedostatočná.

„Práve medzirezortná spolupráca bola mojimi kolegami kontrolórmi identifikovaná ako riziko, ktoré vyústilo do viacerých pochybení. Tento typ spolupráce nemôže byť postavený len na dobrovoľnej báze. Ak je táto oblasť pre vládu prioritou, je potrebné zaviazať dotknuté inštitúcie k systematickej spolupráci a jej odpočtovaniu,“ uviedol predseda NKÚ Ľubomír Andrassy.

Zdroj: Národný kontrolný úrad SR


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.