Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Máj 2024

Výkladové stanovisko k stavebnému zákonu

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky zverejnil výkladové stanovisko k § 140d zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,  k zneniu účinnému od 1. apríla 2024.

Konsolidácia verejných financií a riziko jej realizácie

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Z hodnotiacej správy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) vyplýva, že reálna konsolidácia verejných financií sa koncentruje najmä do rokov 2026 a 2027, čo predstavuje riziko pre jej realizáciu.

Obce môžu žiadať o príspevok za vykonávanie triedeného zberu kuchynského odpadu z domácností

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Environmentálny fond zverejnil informácie, ako môžu obce požiadať o uvedený príspevok.

Nárok na predčasný starobný dôchodok a spôsob určenia jeho sumy sa mení

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Od 15. mája 2024 sa menia podmienky, za ktorých je možné priznať predčasný starobný dôchodok viac ako dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku.

Manuály pre obce a mestá vypracované Slovenským pozemkovým fondom

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Slovenský pozemkový fond zverejnil manuály pre územnú samosprávu.

Webinár o budúcnosti a rozvoji samospráv

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Webinár je zameraný na trendy v rozvoji samospráv. Mestá a obce sa môžu priamo sa zapojiť do súvisiacich aktivít.

Nové číslo časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Predĺžený rodičovský príspevok na deti neprijaté do materských škôl

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

V školskom roku 2024/2025 majú právo na prijatie do spádových materských škôl tie deti, ktoré do konca augusta 2024 dovŕšia vek 3 roky. Ak tieto deti odmietnu prijať v rámci riadneho zápisu do spádovej materskej škôlky, môžu ich rodičia požiadať o...

Workshopy venované kvalite ovzdušia

Kategória: Aktuality

Workshopy sa budú konať 16. mája 2024 v Košiciach, 20. mája 2024 v Žiline a 30. mája 2024 v Banskej Bystrici. 

Výzva zameraná na rekonštrukciu, modernizáciu a výstavbu miestnych komunikácií

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Výzva bola vyhlásená Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a sú na ňu vyčlenené finančné prostriedky vo výške 142 755 114 eur.

Finančná správa vrátila ľuďom preplatky na daniach

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Daňovníkom poukázali do piatka 10. mája finančné prostriedky v celkovej sume 635 miliónov eur. 

ZMOS rokoval s predstaviteľmi Ministerstva financií SR

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Vedenie Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) rokovalo so štátnym tajomníkom Ministerstva financií SR Radovanom Majerským a s ďalšími predstaviteľmi rezortu financií. 

Webinár "Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa školy"

Kategória: Aktuality

Tento webinár by si zriaďovatelia škôl nemali nechať ujsť...

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na potreby obcí

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Ministerstvo financií SR vyhlásilo výzvu 2/2024 o poskytnutie dotácie na individuálne potreby obcí z kapitoly Všeobecná pokladničná správa.

Novela zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Hlavným cieľom novely je odstrániť dvojkoľajnosť limitov na národnej a európskej úrovni a nastavenie jednotných pravidiel, ktoré sa budú riadiť európskymi fiškálnymi pravidlami. Tie napríklad určujú aj zmenu, podľa ktorej sa bude pre SR výpočet od...

Nové číslo časopisu Právo pre ROPO a obce

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.