Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Právo pre ROPO a obce 2/2017

ISSN 2730-0374 (online) ISSN 1337-7523 (tlačené vydanie)
2/2017

Etické kódexy v miestnej samospráve

Ladislav Briestenský

Ochrana verejného záujmu a verejných prostriedkov predstavujú v miestnej samospráve priority, ktoré sú pod odôvodneným drobnohľadom miestneho spoločenstva. Získanie dôvery voličov a jej udržanie ne...

Najčastejšie pochybenia obci pri prevodoch nehnuteľností

Jozef Tekeli

Zákonná podoba nakladania s majetkom obce je obsiahnutá v zákone č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. (ďalej len "zákon o majetku obcí"). Napriek uplynutiu vyše siedmich rokov od zavedenia v s...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.