Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 4/2020

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
4/2020

Opatrenia zamestnávateľa v súvislosti s výskytom koronavírusu

Ing. Iveta Matlovičová

Podľa § 5 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v z. n. p. (ďalej len „zákon o BOZP“) je zamestnávateľ povinný uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opat...

Stravovanie zamestnancov v čase koronavírusu

JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

Zamestnávateľ je za podmienok stanovených zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) povinný poskytnúť zamestnancovi prestávku na odpočinok a stravovanie, ako ...

Zmeny v územnej samospráve v súvislosti s ochorením Covid-19

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Pandémia spôsobená koronavírusom Covid-19 má veľa rozmerov. Pandémia zasahuje do všetkých oblastí života človeka, jeho rodiny, jeho práce a zamestnania, podnikania, do života a fungovania štátu, al...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.