Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Od 1. mája 2024 sa zvyšuje suma základnej náhrady za používanie vlastného auta pri pracovných cestách

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Ak sa zamestnanec písomne dohodne so zamestnávateľom, že pri pracovnej ceste použije vlastné cestné motorové vozidlo (t. j. iné vozidlo ako vozidlo poskytnuté zamestnávateľom), patrí mu základná náhrada za každý 1 km jazdy (ďalej len "základná náhrada") a náhrada za spotrebované pohonné látky. 

Od 1. mája 2024 bude podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v z. n. p. suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre:

  • jednostopové vozidlá a trojkolky – 0,075 €, 
  • osobné cestné motorové vozidlá - 0,265 €. 

Pri použití prívesu k osobnému cestnému motorovému vozidlu sa základná náhrada zvýši o 15 %. Sumu základnej náhrady pre nákladné automobily, autobusy a traktory dohodne zamestnávateľ so zamestnancom.

Náhrada za spotrebované pohonné látky patrí zamestnancovi podľa cien pohonných látok prepočítaných podľa spotreby pohonných látok uvedenej v technickom preukaze cestného motorového vozidla alebo v osvedčení o evidencii cestného motorového vozidla.

Cenu pohonnej látky preukazuje zamestnanec dokladom o kúpe pohonnej látky, z ktorého je zrejmá súvislosť s pracovnou cestou. Ak zamestnanec preukazuje cenu pohonnej látky viacerými dokladmi o kúpe, cena pohonnej látky sa môže vypočítať aritmetickým priemerom preukázaných cien. Ak zamestnanec nepreukáže cenu pohonnej látky dokladom o kúpe, na výpočet sa použije cena pohonnej látky, ktorá platila v čase nástupu na pracovnú cestu zistená Štatistickým úradom SR.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.