Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Legislatíva

Školstvo

596/2003 Z.z. N

Schválený 5. 11. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 10. 7. 2021  

596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

597/2003 Z.z. N

Schválený 6. 11. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 10. 7. 2021  

597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení

245/2008 Z.z. N

Schválený 22. 5. 2008 Účinný 1. 9. 2008 Novelizovaný: 1. 9. 2021  

245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

138/2019 Z.z.

Schválený 10. 5. 2019 Účinný 1. 9. 2019 Novelizovaný: 1. 1. 2022  

138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

282/2008 Z.z.

Schválený 2. 7. 2008 Účinný 1. 9. 2008 Novelizovaný: 1. 1. 2020  

282/2008 Z.z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

50/1976 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2021  

135/1961 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2021  

125/2016 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2021  

575/2001 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2021  

330/2018 Z.z.

Novelizovaný: 28. 5. 2021  

583/2004 Z.z.

Novelizovaný: 27. 5. 2021  

62/2020 Z.z.

Novelizovaný: 21. 5. 2021  

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 15. 5. 2021  

216/2021 Z.z.

Schválený 5. 5. 2021  

540/2001 Z.z.

Novelizovaný: 1. 5. 2021  


Zmena nastane

580/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2021  


Archív zmien v legislatíve