Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Legislatíva

Školstvo

596/2003 Z.z.

Schválený 5. 11. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 25. 4. 2020  

596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

597/2003 Z.z.

Schválený 6. 11. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 25. 4. 2020  

597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení

245/2008 Z.z.

Schválený 22. 5. 2008 Účinný 1. 9. 2008 Novelizovaný: 1. 7. 2020  

245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

138/2019 Z.z.

Schválený 10. 5. 2019 Účinný 1. 9. 2019 Novelizovaný: 15. 10. 2019  

138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

461/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2020  

595/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2020  

563/2009 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2020  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 10. 2020  

145/1995 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2020