Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Apríl 2024

Správa o hospodárení Slovenskej republiky za rok 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Štatistický úrad SR zverejnil správu o hospodárení Slovenskej republiky za rok 2023.

Pri povoľovaní vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam platí nové usmernenie

Kategória: Aktuality

Usmernenie Úradu geodézie, kartografie a katastra SR upravuje jednotný postup okresných úradov, katastrálnych odborov pri rozhodovaní o povolení vkladu vlastníckeho práva, ak je prevodcom nehnuteľnosti obec/mesto.

Zmena zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Národná rada Slovenskej republiky schválila 18. apríla 2024 vládny návrh zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa...

ZMOS žiada dofinancovanie miest a dostupnú zdravotnú starostlivosť

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) žiada od vlády dofinancovanie samospráv a zabezpečenie dostupnej zdravotnej starostlivosti pre ľudí. Na tlačovej konferencii ZMOS vo Zvolene to v stredu povedal jeho predseda Jozef Božik.

Sociálne podnikanie ostáva stále veľkou výzvou, väčšina štátnych foriem podpory nefunguje

Kategória: Aktuality

Sociálne podniky, ktoré majú byť aktívnym nástrojom na vtiahnutie znevýhodnených skupín ľudí, dlhodobo nezamestnaných do pracovného prostredia, Slovensko nevie dlhodobo využívať naplno.

Podanie žiadosti na Národný úrad práce už aj elektronickou formou

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

V súlade s § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej „správny poriadok“) možno podať žiadosť na Národný inšpektorát práce („ďalej NIP“) aj elektronicky.

Bez konsolidácie zotrvá deficit verejných financií v najbližších rokoch na neudržateľne vysokých úrovniach

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť pripravila prognózu strednodobého fiškálneho vývoja v nadväznosti na aktualizáciu svojej makroekonomickej prognózy. Prognóza vychádza z aktuálneho stavu legislatívy a predstavuje očakávaný vývoj v scenári nezmenený...

Nové zjednodušené pravidlá k žiadostiam o výstavbu Ihriska pre každé dieťa

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zverejnilo usmernenie k žiadosti o zmenu pri výstavbe „Ihriska pre každé dieťa.“

Program Právo na prvé zamestnanie

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Zamestnávatelia môžu od 10. apríla 2024 podávať žiadosti na úrady práce, sociálnych vecí a rodiny o finančný príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta pre uchádzača o zamestnanie v rámci projektu Právo na prvé zamestnanie

Na energetickú krízu Slovensko nereagovalo pružne a plošné dotácie výrazne znížili ich efektívnosť

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR odporúča zmeny na základe kontroly zameranej na mimoriadne energetické opatrenia štátu v rokoch 2018 až 2022 a v súvisiacich obdobiach.

Workshop Ako obstarať cyklotrasu

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Úrad pre verejné obstarávanie pozýva verejných obstarávateľov a obstarávateľov na workshop s názvom „Ako obstarať cyklotrasu“.

Bilancia štátneho rozpočtu k 31. marcu 2024

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Ministerstvo financií SR zverejnilo bilanciu štátneho rozpočtu k 31. marcu 2024.

Mestá majú problém s financovaním školských zariadení

Kategória: Aktuality Autor/i: Únia miest Slovenska

Zástupcovia odborov školstva členských miest Únie miest Slovenska (ÚMS) a mestských častí mesta Bratislava sa na online rokovaní pracovnej skupiny ÚMS pre problematiku školstva zhodli na tom, že mestá potrebujú vedieť včas, ako budú financovať svo...

Regulované používanie mobilných telefónov na základných školách

Kategória: Aktuality

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR navrhuje v 1. až 3. ročníku základnej školy úplný zákaz používania mobilných telefónov počas vyučovania, prestávok a v priestore školy.

Ďalší ročník kampane Do práce na bicykli: začala registrácia samospráv

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Dňa 1. apríla sa začala registrácia samospráv, ktoré sa chcú zúčastniť na kampani Do práce na bicykli. Následne sa začne registrácia dvoj až štvorčlenných tímov. Ide v poradí už o 11. ročník tejto kampane, ktorej cieľom je motivovať ľudí, aby nech...

Vyššie poplatky za vklad do katastra nehnuteľností

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Od 1. apríla 2024 sa za návrh na vklad do katastra nehnuteľností neplatí 66 eur, ale 100 eur.

Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov je v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Kategória: Aktuality

Ministerstvo životného prostredia SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentál...

Od 1. apríla 2024 vstúpila do platnosti vyhláška č. 69/2024 o územnotechnických požiadavkách na výstavbu

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Od 1. apríla 2024 vstúpila do platnosti vyhláška č. 69/2024 o územnotechnických požiadavkách na výstavbu.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.