Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Nové číslo časopisu Právo pre ROPO a obce

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Vážení čitatelia,
 
aprílové číslo časopisu Právo pre ROPO a obce v praxi obsahuje nasledujúce články.
 
V rubrike "Hospodárenie" prinášame článok o narušení hospodárskej súťaže obcou z hľadiska DPH.
 
Možnosti svedka odoprieť svedeckú výpoveď a skutočnosti, o ktorých v správnom procese pred obcou nemusí vypovedať, sú predmetom článku v rubrike "Správne právo".
redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.