Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 7-8/2015

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
7-8/2015

Skúsenosti s uplatňovaním novej funkčnej rozpočtovej klasifikácie v podmienkach územnej samosprávy

Ing. Ingrid Konečná Veverková

V príspevku sa opäť vraciame k uplatňovaniu novej funkčnej klasifikácie, ktorú musia subjekty územnej samosprávy používať. Priblížime vám najčastejšie používané kódy COFOG, ktoré subjekty územnej s...

Výročná správa obce a konsolidovaná výročná správa obce

Ing. Hana Marcin Jakubíková, PhD., MBA

Obec zostavuje výročnú správu, ktorá nadväzuje a rozširuje údaje vykazované v jej zostavenej individuálnej účtovnej závierke za príslušné účtovné obdobie. Individuálna účtovná závierka obce vykazuj...

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok v účtovníctve štátnych rozpočtových organizácií

Ing. Adriana Wittgruberová

Majetok organizácie je základným nástrojom, prostredníctvom ktorého napĺňa svoje ciele a zabezpečuje úlohy. Súčasne je rozhodujúcim ukazovateľom stability a majetkovej pozície organizácie. Stav a p...

Obsah vydania

Editoriál

Aj naďalej budeme pre vás zárukou aktuálnych informácií

Vážení čitatelia,

teší nás, že časopis Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi si našiel trvalé miesto vo vašich knižniciach, o čom jednoznačne svedčí skutočnosť, že v tomto roku sme dosiahli magickú hranicu desiatich rokov od vyjdenia prvého čísla.

Vám, našim čitateľom, patrí veľká vďaka, že prostredníctvom otázok, názorov a pripomienok spoluvytvárate charakter a obsah časopisu. Zárukou spoľahlivosti a aktuálnosti publikovaných informácií sú najmä odborná garancia časopisu a renomovaní autori článkov.

A čo sme pre vás pripravili v nadchádzajúcom období? V rubrike Účtovníctvo budeme publikovať predovšetkým články zamerané na praktické špecifiká v účtovaní verejnej správy. V súvislosti so zavádzaním novej funkčnej rozpočtovej klasifikácie COFOG sa budeme dlhodobo venovať rozpočtovníctvu prostredníctvom konkrétnych príkladov vychádzajúcich z praxe.

Okrem účtovníctva a rozpočtovníctva budeme v časopise pravidelne uverejňovať aj ďalšie súvisiace témy – hospodárenie, záverečný účet obce, VZN obcí, finančné výkazy, finančná kontrola, pracovné právo, daňová problematika (daň z príjmov, miestne dane), praktické vzory a mnohé ďalšie informácie. V jedenástom ročníku sa začneme venovať aj novej problematike, ktorou je sociálna oblasť, napr. kompetenciám obcí v tejto oblasti, poskytovaniu a financovaniu sociálnych služieb a pod.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že vaše doterajšie predplatné časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi sa končí. V prípade záujmu o predĺženie jeho ďalšieho odberu, uhraďte, prosím, priloženú preddavkovú faktúru.

Cena jedného čísla časopisu je len 6,25 € (vrátane DPH) a sú v nej zahrnuté:

• prístup do online verzie časopisu na www.uctoropoaobce.sk,
bezplatná písomná poradňa; otázky možno zasielať e-mailom alebo prostredníctvom portálu www.otazkyodpovede.sk,
poštovné a balné.

A ešte niečo navyše! Každý zákazník, ktorý uhradí preddavkovú faktúru predplatného časopisov vydavateľstva Wolters Kluwer s. r. o. do 30. októbra 2015, bude zaradený do žrebovania o tieto atraktívne ceny:

1. a 2. cena: Wellness pobytvhoteli Borovica**** na Štrbskom Plese v hodnote 550 €.

3. až 10. cena: Horúca novinka – publikácia „Ako sa pripraviť na audit v mestách a obciach“ v hodnote 13,30 €.

Dovoľujeme si vysloviť presvedčenie, že časopis Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi spolu s jeho online verziou zostanú pre vás aj v budúcnosti nenahraditeľným zdrojom aktuálnych a kvalitných informácií.

Ing. Klára Glosíková, šéfredaktorka

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.