Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Právo pre ROPO a obce 1/2018

ISSN 2730-0374 (online) ISSN 1337-7523 (tlačené vydanie)
1/2018

Jeden kandidát na hlavného kontrolóra - dva možné právne výklady

Jozef Tekeli

Článok analyzuje postup obecného zastupiteľstva pri voľbe hlavného kontrolóra obce v situácii, keď sa o funkciu hlavného kontrolóra obce uchádza jediný kandidát. Rozbor vychádza z platnej a účinnej...

Zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zvýšenie minimálnej mzdy od 1. januára 2018

Zuzana Dianová

Na základe kolektívneho vyjedávania bola dňa 7. decembra 2017 podpísaná Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 533/2003 Z.z. o odmeňov...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.