Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Legislatíva

Komentáre právnych predpisov

369/1990 Zb. N

Schválený 6. 9. 1990 Účinný 24. 11. 1990 Novelizovaný: 1. 7. 2022  

369/1990 Zb. o obecnom zriadení

583/2004 Z.z. N

Schválený 23. 9. 2004 Účinný 1. 11. 2004 Novelizovaný: 15. 12. 2022  

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

523/2004 Z.z. N

Schválený 23. 9. 2004 Účinný 30. 9. 2004 Novelizovaný: 1. 12. 2022  

523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

357/2015 Z.z.

Schválený 10. 11. 2015 Účinný 1. 1. 2016 Novelizovaný: 1. 5. 2022  

357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

43/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 12. 2022  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 12. 2022  

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 12. 2022  

301/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 12. 2022  

362/2011 Z.z.

Novelizovaný: 1. 12. 2022  


Zmena nastane

583/2004 Z.z.

Novelizovaný: 15. 12. 2022  

461/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 1. 2023  

343/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 1. 2023  

226/2011 Z.z.

Novelizovaný: 1. 1. 2023  

442/2002 Z.z.

Novelizovaný: 1. 1. 2023  


Archív zmien v legislatíve