Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Legislatíva

Komentáre právnych predpisov

369/1990 Zb.

Schválený 6. 9. 1990 Účinný 24. 11. 1990 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

369/1990 Zb. o obecnom zriadení

583/2004 Z.z. N

Schválený 23. 9. 2004 Účinný 1. 11. 2004 Novelizovaný: 27. 5. 2021  

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

523/2004 Z.z. N

Schválený 23. 9. 2004 Účinný 30. 9. 2004 Novelizovaný: 2. 8. 2021  

523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

357/2015 Z.z.

Schválený 10. 11. 2015 Účinný 1. 1. 2016 Novelizovaný: 1. 1. 2019  

357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

595/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2021  

245/2008 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2021  

543/2002 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2021  

301/2005 Z.z.

Novelizovaný: 15. 8. 2021  

461/2003 Z.z.

Novelizovaný: 5. 8. 2021  


Zmena nastane

580/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2021  


Archív zmien v legislatíve