Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 4/2014

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
4/2014

Výsledok rozpočtového hospodárenia obce

Ing. Ingrid Konečná Veverková

V predchádzajúcich príspevkoch sme sa venovali problematike spracovania záverečného účtu obce, upriamili sme pozornosť na novelizované ustanovenia zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách...

Výkon kontroly v územnej samospráve v otázkach a odpovediach

PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Pri výkone kontroly v územnej samospráve v prostredí mestskej časti sa často vyskytujú otázky, ktoré dostávame od zamestnancov, kolegov či verejnosti prostredníctvom e-mailovej, či telefonickej kom...

Ozdravný režim a nútená správa obce

Ing. Ingrid Konečná Veverková

Ozdravný režim a nútená správa sú dva samostatné inštitúty hospodárenia obce legislatívne upravené v § 19 zákona č. 383/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. Ministerst...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.