Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 6/2020

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
6/2020

Zmena pravidiel používania návratných zdrojov financovania a prostriedkov rezervného fondu

Ing. Ingrid Konečná Veverková

Mimoriadna situácia bola vyhlásená uznesením vlády SR č. 111 z 11. marca 2020 podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v z. n. p. z dôvod...

Účtovanie zamestnaneckých výhod v organizáciách štátnej správy a samosprávy

Ing. Jana Hvojníková

Poskytovanie zamestnaneckých výhod je zamerané na profesijný a osobnostný rast zamestnancov, podporu rodiny, sociálnu starostlivosť, starostlivosť o zdravie a regeneráciu pracovnej sily. V praxi ča...

Návratné zdroje financovania v roku 2020

Ing. Ingrid Konečná Veverková

V príspevku prinášame odpovede na najčastejšie otázky týkajúcich sa pravidiel prijímania a použitia návratných zdrojov financovania v obci a vo vyššom územnom celku.

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.