Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Právo pre ROPO a obce 10/2019

ISSN 2730-0374 (online) ISSN 1337-7523 (tlačené vydanie)
10/2019

Komentár k správnym deliktom podľa § 106 stavebného zákona (3. časť)

Helena Spišiaková

Októbrové číslo časopisu prináša pokračovanie seriálu, ktorý sa venuje komentáru k správnym deliktom. V tretej časti seriálu nájdete skomentovaný § 106 ods. 3 písm. a) až f) zákona č. 50/1976 Zb. o...

Informačné povinnosti obecných obchodných spoločností

Jozef Tekeli

Sprístupňovanie obchodného tajomstva právnických osôb a iných informácií založených obcami je právny problém. Na jednej strane sa obchodné spoločnosti založené obcami a jej orgány (napr. konateľ, p...

Novela ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

JUDr. Anton Ukropec

 Ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z. (ďalej len "ústavný zákon") upravuje: - nezlučiteľn...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.