Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - 2021

Zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu - manuál pre obce

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Vzhľadom na aktuálnu tému zberu rozložiteľného komunálneho odpadu Ministerstvo životného prostredia SR pripravilo pre obce manuál zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.

Obce a mestá môžu získať dotáciu na multifunkčné športové haly

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Obce a mestá môžu získať dotáciu na multifunkčné športové haly. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR vyčlenilo na zámer 12 miliónov eur. Výška dotácie na jeden projekt môže dosiahnuť maximálne 1,2 milióna eur, ...

Infografika k limitom verejných obstarávaní

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Úrad pre verejné obstarávanie vypracoval infografiku k limitom, pre mestá a obce a ich podriadené organizácie.

Komunálny spravodajca k štátnej pomoci

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti aktuálne vydanie Komunálneho spravodajcu. Týka sa parametrov štátnej pomoci. 

Novela zákona proti byrokracii prinesie ďalšie zjednodušenie

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Novela zákona proti byrokracii prinesie pre občanov ďalšie zjednodušenie vybavovania úradných záležitostí. Od 1. januára 2022 prejdú elektronizáciou nižšie uvedené potvrdenia/výpisy:

Preplatia poplatky za školské kluby detí

Kategória: Aktuality

Rezort školstva zverejnil výzvu na preplatenie poplatkov v školských kluboch detí pre deti zo znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi.

Ako sa zvýšia ceny za teplo v roku 2022

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR informuje aké budú náklady na teplo budúci rok. Domácnostiam stúpnu na budúci rok mesačné náklady na teplo priemerne o 4,39 eur, avšak s výraznými rozdielmi v rámci Slovenska.

Navýšenie alokácie pre obce v najmenej rozvinutých okresoch

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie  SR sa podarilo vyrokovať s ministerstvom financií viac peňazí pre obce v najmenej rozvinutých okresoch na obnovu miestnych komunikácií, chodníkov a rozvoj cestovného ruchu. 

Novely vyhlášok k režimu OP, na hraniciach a k prevádzkam

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil informácie k novelám vyhlášok, a to nasledovne:

Výzva pre obce „Wifi pre Teba II“Vytlačiť

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako Riad...

ZMOS: Obec bez vody aj vodovodu

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Z reprezentatívneho prieskumu Združenia miest a obcí Slovenska vyplýva, že realita pri vodovodoch, kanalizáciách a čistiarňach odpadových vôd je horšia, ako pôvodné odhady. 

Prvé výsledky sčítania, obyvateľov, domov a bytov v roku 2021

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Štatistický úrad SR v súlade s harmonogramom zverejnenia výsledkov prezentuje prvé základné výsledky Sčítania obyvateľov domov a bytov 2021 (SODB 2021) už v roku sčítania.

Výzva aj pre krajské mestá „Moderné technológie II“

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby SR ako Riadiaceho orgánu pre Operačný program I...

Granty z iniciatívy Sadíme budúcnosť aj pre obce

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Odteraz sa môžu záujemcovia z radov obcí, škôl, organizácií či spolkov uchádzať o grant iniciatívy Sadíme budúcnosť vo výške až 4 tisíc eur.

Výzva Pomocný vychovávateľ pre materské školy

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo školstva SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky výzvu na predkladanie žiadostí na program „Pomocný vychovávateľ v materskej škole“.

ÚVO: Všeobecné metodické usmernenie č. 2-2021

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Úrad pre verejné obstarávanie vydal všeobecné metodické usmernenie  č. 2-2021 k uplatňovaniu ustanovenia § 21a zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.

Nový zákon o riešení hroziaceho úpadku

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Rezort spravodlivosti informuje o novom právnom rámci pre podnikateľov vo finančných ťažkostiach.

Informácie z rokovania vlády zo 14. decembra 2021

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

V utorok 14. decembra 2021 sa uskutočnilo rokovanie vlády SR, na ktorom jej členovia schválili nasledovné materiály:

ZMOS vypracoval manuál k podpore NRO a novým pravidlám obstarávaní

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Združenie miest a obcí Slovenska vypracovalo ďalší manuál. Aktuálny sa venuje podpore najmenej rozvinutých okresov a verejným obstarávaniam podľa nových pravidiel. 

Rozpočet na rok 2022 odsúhlasený Národnou radou SR

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Národná rada SR schválila 14. decembra 2021 zákon o štátnom rozpočte na rok 2022 a zobrala na vedomie rozpočet verejnej správy na nasledujúce tri roky.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.