Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 11/2014

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
11/2014

Vykonávanie predbežnej finančnej kontroly bezhotovostných výdavkových finančných operácií

PhDr. Jozef Sýkora, MBA

V seriáli príspevkov o vykonávaní predbežnej finančnej kontroly v prostredí územnej samosprávy sa v poslednej časti zameriavam na výdavkové finančné operácie s bezhotovostným charakterom. Tieto fin...

Komentár k novelám zákona o podmienkach predaja na trhových miestach

Ing. Klára Klabníková doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc.

Článok je informáciou o novelách zákona o podmienkach predaja na trhových miestach schválených a účinných v roku 2014. Vzhľadom na to, že legislatívne úpravy obidvoch noviel zákona o podmienkach pr...

Voľby do orgánov samosprávy obcí a zostavenie rozpočtu obce na roky 2015 až 2017

Ing. Ingrid Konečná Veverková

Obce zostavujú svoj rozpočet a predkladajú ho na schválenie v období konania volieb do orgánov samosprávy obcí. Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú 15. novembra 2014. Podľa § 11 ods. 1 zákon...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.