Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Právo pre ROPO a obce 7-8/2019

ISSN 2730-0374 (online) ISSN 1337-7523 (tlačené vydanie)
7-8/2019

Prevencia a manažment introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov

Boris Balog

 Dňa 1. augusta 2019 nadobudne účinnosť zákon č. 150/2019 Z.z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon ...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.