Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Z praxe

Postup pri zostavení rozpočtu N

Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Obec v minulom roku nepoužila všetky účelovo poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na kapitálové výdavky. Môže tieto nevyčerpané finančné prostriedky použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku. Aký postup má zvoliť pri zostavení rozpočt...

Účtovanie nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov zo štátneho rozpočtu N

Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Obec do konca roka nevyčerpala účelovo určené prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu na kapitálové výdavky; zostatok týchto prostriedkov môže použiť na určený účel aj v nasledujúcich dvoch rozpočtových rokoch. Podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/...

Účtovanie o nevyčerpaných finančných prostriedkoch zo ŠR – kapitálových transferov v obci N

Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Účtovanie o nevyčerpaných finančných prostriedkoch zo ŠR – kapitálových transferov v obci, ktoré sa vrátia do ŠR v nasledujúcom rozpočtovom roku:

Účtovanie o nevyčerpaných finančných prostriedkoch zo ŠR – bežných transferov v obci N

Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Účtovanie o nevyčerpaných finančných prostriedkoch zo ŠR – bežných transferov v obci, ktoré sa vrátia do ŠR v nasledujúcom rozpočtovom roku:

Rezervný fond obce N

Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Obec tvorí iba rezervný fond. Koľko prostriedkov je obec povinná odviesť do rezervného fondu?

Výsledok hospodárenia obce N

Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Ktorý výsledok hospodárenia obec uvádza v záverečnom účte a podľa ktorého sa bude tvoriť rezervný fond?

Všeobecne prospešné služby a verejnoprospešný účel N

Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Čo je možné považovať z hľadiska obce a VÚC za „všeobecne prospešné služby“ a „verejnoprospešný účel“?

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Zapojenie finančných prostriedkov peňažných fondov do rozpočtu obce N

Publikované:

Ako má obec zapojiť do rozpočtu finančné prostriedky peňažných fondov?

Postup pri zostavení rozpočtu N

Publikované:

Obec v minulom roku nepoužila všetky účelovo poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na kapitálové výdavky. Môže tieto nevyčerpané finančné prostriedky použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku. Aký postup má zvoliť pri zostavení rozpočtu a ako má postupovať v nasledujúcom roku?