Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Daň z príjmov

Daňové priznanie subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2010

Opätovne sa blíži 31. marec, ktorý nedá spávať mnohým podnikateľským subjektom, nakoľko je to zákonom stanovený termín na podanie daňového priznania (DP) k dani z príjmov právnických a fyzických osôb. Daňovým priznaním daňový subjekt deklaruje ...

Daňové priznanie subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2010

Opätovne sa blíži 31. marec, ktorý nedá spávať mnohým podnikateľským subjektom, nakoľko je to zákonom stanovený termín na podanie daňového priznania (DP) k dani z príjmov právnických a fyzických osôb. Daňovým priznaním daňový subjekt deklaruje ...

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2010

Ako každý rok, aj v roku 2011 má zamestnávateľ povinnosť vykonať ročné zúčtovanie dane zamestnancom, ktorí ho o to požiadajú. Aby zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie dane správne, nesmie zabúdať na ustanovenie § 38 zákona č. 595/2003 Z. z. o...

Zmeny v zdaňovaní subjektov verejnej správy a územnej samosprávy

Novelou zákona o dani z príjmov (zákon č. 548/2010 Z. z. – ďalej len „novela“), ktorá nadobudla účinnosť od 1. 1. 2011 nastali zásadné zmeny v zdaňovaní špecifických organizácií nezriadených alebo nezaložených na podnikanie, ktorými sú obce, vy...

Daňové priznanie subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2016

V spôsobe podávania daňového priznania (ďalej len „DP“) právnických osôb, ako aj v jeho štruktúre nedošlo k žiadnym zmenám v porovnaní s rokom 2015. Znamená to teda, že daňovníci dane z príjmov právnických osôb, a teda aj subjekty verejnej správy ...

Príklad na vyplnenie daňového priznania za rok 2016

Článok obsahuje konkrétny prípad na vyplnenie daňového priznania subjektov verejnej správy a územnej samosprávy.

Daňové priznanie subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2015

V spôsobe podávania daňového priznania (ďalej len „DP“) právnických osôb u subjektov verejnej správy a územnej samosprávy v r. 2015 nedošlo k žiadnym zmenám. Zmeny však nastali v štruktúre tlačiva DP vzhľadom na zásadné zmeny v zákone o dani z prí...

Príklad na vyplnenie daňového priznania obce za rok 2015

Článok obsahuje konkrétny príklad na vyplnenie daňového priznania subjektov verejnej správy a územnej samosprávy.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály