Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Daň z príjmov

Daňové priznanie subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2016

Dátum: Autor/i: Ing. Ľubica Sekerková Vydanie: 1/2017 Ročník: 2017

V spôsobe podávania daňového priznania (ďalej len „DP“) právnických osôb, ako aj v jeho štruktúre nedošlo k žiadnym zmenám v porovnaní s rokom 2015. Znamená to teda, že daňovníci dane z príjmov právnických osôb, a teda aj subjekty verejnej správy ...

Príklad na vyplnenie daňového priznania za rok 2016

Dátum: Autor/i: Ing. Ľubica Sekerková Vydanie: 1/2017 Ročník: 2017

Článok obsahuje konkrétny prípad na vyplnenie daňového priznania subjektov verejnej správy a územnej samosprávy.

Daňové priznanie subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2015

Dátum: Autor/i: Ing. Ľubica Sekerková Vydanie: 3/2016 Ročník: 2016

V spôsobe podávania daňového priznania (ďalej len „DP“) právnických osôb u subjektov verejnej správy a územnej samosprávy v r. 2015 nedošlo k žiadnym zmenám. Zmeny však nastali v štruktúre tlačiva DP vzhľadom na zásadné zmeny v zákone o dani z prí...

Príklad na vyplnenie daňového priznania obce za rok 2015

Dátum: Autor/i: Ing. Ľubica Sekerková Vydanie: 3/2016 Ročník: 2016

Článok obsahuje konkrétny príklad na vyplnenie daňového priznania subjektov verejnej správy a územnej samosprávy.

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2014

Dátum: Autor/i: Ing. Tatiana Petrášová Vydanie: 3/2015 Ročník: 2015

Zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti sa počas kalendárneho roka zdaňujú preddavkovým spôsobom a nakoľko ide o preddavky na daň, tie sa musia vysporiadať po skončení zdaňovacieho obdobia. Každý zamestnávateľ je teda povinný vykonať ročné zúčtovan...

Ako vyplniť daňové priznanie subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2014

Dátum: Autor/i: Ing. Ľubica Sekerková Vydanie: 3/2015 Ročník: 2015

Článok poskytuje návod na správne vyplnenie daňového priznania za rok 2014 pre subjekty verejnej správy a územnej samosprávy.

Daňové priznanie subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2014

Dátum: Autor/i: Ing. Ľubica Sekerková Vydanie: 2/2015 Ročník: 2015

Opätovne sa stretáva rok s rokom a pomaly sa blíži lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov. V podstate nedošlo k žiadnym zmenám v povinnosti podať daňové priznanie (ďalej len DP) pre subjekty verejnej správy a územnej samosprávy.

Vybrané problémy pri uplatnení daňových odpisov z hmotného majetku u subjektov územnej samosprávy

Dátum: Autor/i: Ing. Ľubica Sekerková Vydanie: 7-8/2014 Ročník: 2014

Podmienky uplatnenia odpisov z hmotného majetku do daňových výdavkov definujú ustanovenia § 22 až § 29 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Odpisovaním sa na účely tohto zákon...

Postup vyplnenia daňového priznania subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2013

Dátum: Autor/i: Ing. Ľubica Sekerková Vydanie: 3/2014 Ročník: 2014

Článok je zameraný na špecifiká postupu vyplnenia daňového priznania obcí, vyšších územných celkov, rozpočtových a príspevkových organizácií účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva.

Daňové priznanie subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2013

Dátum: Autor/i: Ing. Ľubica Sekerková Vydanie: 2/2014 Ročník: 2014

Aj pre zdaňovacie obdobie roku 2013 vyplýva povinnosť podávať daňové priznanie (ďalej len „DP“) k dani z príjmov právnických osôb subjektom verejnej správy a územnej samosprávy z dvoch základných právnych predpisov, ktorými sú: § 15 zákona č. 563...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály