Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Legislatíva

Judikáty

dvojinštančnosť priestupkového konania, mestská časť, okresný úrad

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 8Sžo/29/2014 Prameň: ASPI

§ 156 ods. písm. b/ zákona č. 563/2009 Z.z.

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 5Sžf/93/2015 Prameň: ASPI

Dokazovanie. Preskúmavanie právoplatných správnych rozhodnutí. Správny poriadok.

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 5 Sž 85/95 Prameň: Zb.NS Zväzok: 3 Ročník: 1996 Strana: 87 Číslo: 29/1996

Proces konzultácií

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 8 Sžz 2/2012 Prameň: Zb.NS Zväzok: 2 Ročník: 2013 Strana: 72 Číslo: 25/2013

Res iudicata ve správním řízení

Najvyšší správny súd - senát (ostatné) Spzn: 12668/34 Prameň: Boh. A Číslo: 12466/1936

Odevzdání stížnosti poštovní přepravě

Najvyšší správny súd - senát (ostatné) Spzn: 8525/27 Prameň: Boh. A

Odhad základu daně

Najvyšší správny súd - senát (ostatné) Spzn: 3619/22 Prameň: Boh. F Číslo: 791/1922

vecná príslušnosť medzi civilným a správnym súdom

Najvyšší súd SR - kompetenčný senát Spzn: 1KO/22/2018 Prameň: ASPI

uložení pokuty

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 3Asan/3/2016 Prameň: ASPI

§ 50 zákona 543/2002 Z.z

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 5Sžo/45/2014 Prameň: ASPI

zákon o pobyte cudzincov č. 404/2011 Z. z. § 88 ods. 1 písm. b/

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 1SZa/7/2015 Prameň: ASPI

o náhradu škody

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 7 MCdo 13/2012 Prameň: ASPI

uložení pokuty 600 eur o ochrane spotrebiteľa

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 8Asan/13/2018 Prameň: ASPI

daňové veci

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 3Sžfk/47/2019 Prameň: ASPI

preskúmateľnosť výkazu daňových nedoplatkov

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 8Sžf/37/2015 Prameň: ASPI

Elektrické vedení a veřejné obecní cesty

Najvyšší správny súd - senát (ostatné) Spzn: 3173/36 Prameň: Boh. A Číslo: 182/1939

Povinnost majitele domu upravit kanalizaci u starého domu

Najvyšší správny súd - senát (ostatné) Spzn: 19619/24 Prameň: Boh. A Číslo: 4111/1924

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Autor judikátu