Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Legislatíva

Judikáty

vydanie bezdôvodného obohatenia

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 8Cdo/204/2020 Prameň: ASPI

671 385 eur s prísl.

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 2Obdo/32/2021 Prameň: ASPI

náhradu škody

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 9Cdo/222/2021 Prameň: ASPI

priznanie nemajetkovej ujmy

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 1Cdo/66/2021 Prameň: ASPI

189 000 eur s prísl.

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 9Cdo/53/2021 Prameň: ASPI

žalobe proti diskriminácii v zmysle zákona 365/2004 Z.z.

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 7Nc/6/2021 Prameň: ASPI

6 775 024 Sk s prísl.

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 1Obdo/41/2021 Prameň: ASPI

iný zásah orgánu verejnej správy

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 4Sžk/36/2020 Prameň: ASPI

peňažný príspevok na osobnú asistenciu

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 7Sžsk/31/2021 Prameň: ASPI

sociálne poistenie

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 9Sžsk/1/2020 Prameň: ASPI

nenávratný finančný príspevok

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 5Sžfk/62/2020 Prameň: ASPI

sociálne poistenie

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 7Sžsk/87/2020 Prameň: ASPI

Obrátené dôkazné bremeno v antidiskriminačných sporoch

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 5 Cdo/91/2019 Prameň: ZSP. Zväzok: 5 Ročník: 2021 Strana: 214 Číslo: 43/2021

rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 5Cdo/91/2019 Prameň: ASPI

189 945,84 eur s prísl.

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 2Obdo/61/2020 Prameň: ASPI

40 062,22 eur s prísl.

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 1Obdo/24/2020 Prameň: ASPI

uložení pokuty 260 437,81 eur fin. kontrola a audit

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 6Asan/5/2020 Prameň: ASPI

opatrenie - rozpis počtu žiakov pre gymnáziá

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 6Sžk/31/2020 Prameň: ASPI

§ 333/1, 2b Tr.zák.

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 5To/12/2020 Prameň: ASPI

určenie neplatnosti skončenia prac. pomeru a iné

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 2Cdo/81/2020 Prameň: ASPI

22637

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Autor judikátu