Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 11/2011

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
11/2011

Pracovný pomer na určitú dobu po novele Zákonníka práce

JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

Jednou z najrozšírenejších flexibilných foriem zamestnávania využívaných nielen na území Slovenskej republiky, ale aj členských štátov Európskej únie, je pracovný pomer uzavretý na dobu určitú. ...

Obsah vydania

Editoriál

Vážení čitatelia,

v uplynulých dňoch vstúpil časopis Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi už do svojho VII. ročníka. Úprimne nás teší, že za toto obdobie si získal vašu dôveru predovšetkým ako spoľahlivý zdroj aktuálnych informácií a článkov najmä z oblasti účtovníctva, ale aj ďalších súvisiacich problémov z praxe. Chceme vás ubezpečiť, že aj naďalej našou prioritou zostáva kvalitné a aktuálne obsahové zameranie časopisu, zárukou čoho je spoľahlivý a renomovaný autorský kolektív.

V periodiku aj v nadchádzajúcom období pokračujeme obľúbenou rubrikou „Súvzťažnosti“ určenej obciam, VÚC, príspevkovým a rozpočtovým organizáciám. V tomto roku sme začali uverejňovať sériu článkov zameraných na špecifiká účtovania a hospodárenia príspevkových organizácií. S blížiacim sa koncom roka na stránkach časopisu nájdete ako každoročne aj články o inventarizácii a účtovnej závierke za rok 2011. Začiatok roka 2012 sa bude niesť v znamení príprav a zostavovania daňových priznaní, a preto sa tejto téme budeme podrobne venovať aj na stránkach nášho časopisu.

V súvislosti s rozsiahlou novelou Zákonníka práce účinnou od 1. septembra 2011, ktorá sa dotkla aj zamestnancov verejnej správy, vás postupne oboznámime s najdôležitejšími zmenami.

Predplatitelia časopisu majú aj naďalej možnosť bezplatne využívať písomnú poradenskú službu.

Vážení čitatelia, ak ste z akýchkoľvek dôvodov neobdržali preddavkovú faktúru na predplatné časopisu na nasledujúce obdobie, kontaktujte, prosím, oddelenie predplatného a distribúcie: (02) 58 10 20 31 alebo priamo redakciu časopisu: (02) 58 10 20 28.

Sme presvedčení, že časopis Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi zostane pre vás aj v naďalej nenahraditeľným zdrojom kvalitných informácií, časopisom, na ktorý sa budete môcť vždy spoľahnúť.

Prajeme vám veľa úspechov nielen v práci, ale aj v osobnom živote.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.