Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 12/2012

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
12/2012

Oprávnenie rozpočtových organizácií podľa zákona o rozpočtových pravidlách

Ing. Ingrid Konečná Veverková

V tomto príspevku sa budem venovať oprávneniu rozpočtovej organizácie vykonávať podnikateľskú činnosť a združovať prostriedky, s ktorými rozpočtová organizácia hospodári. Tieto oprávnenia sú pre ro...

Individuálna účtovná závierka v štátnej správe a samospráve (II.)

Ing. Miriam Majorová, PhD. Ing. Lucia Kašiarová Zo seriálu: Individuálna účtovná závierka v štátnej správe a samospráve

Zostavenie individuálnej účtovnej závierky je procesom, ktorý pozostáva z viacerých činností – prípravných prác. Až po ich ukončení a po uzatvorení účtovných kníh bude účtovná závierka poskytovať j...

Zodpovednosť za škodu z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov obce

Mgr. Ladislav Briestenský Zo seriálu: Zodpovednosť za škodu z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov obce

Zodpovednosť je veľmi členitý pojem a jeho obsah je zodpovedajúco rôznorodý podľa toho, o akú zodpovednosť ide. Nasledujúci článok sa pokúša načrtnúť rôzne druhy zodpovednosti a súčasne sa zameriav...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.