Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Odpady 10/2022

ISSN 2730-0404 (online) ISSN 1335-7808 (tlačené vydanie)
10/2022

Komentár k zákonu o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje (1.)

Mgr. Gabriela Švedlárová, odbor legislatívy, sekcia legislatívy a práva, MŽP SR

Tento príspevok predstavuje prvú časť zo seriálu príspevkov, ktoré budú venované výkladu zákona č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov...

Finančná zodpovednosť za nakladanie s odpadom z fotovoltických panelov z hľadiska judikatúry Súdneho dvora EÚ a zákona o odpadoch

Mária Sadloňová, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s. r. o.

Predmetom tohto článku je analýza rozhodnutia [1] Súdneho dvora EÚ ohľadom finančnej zodpovednosti výrobcov za nakladanie s odpadom z fotovoltických panelov uvedených na trh od 13. augusta 2005, ak...

Terénne úpravy a spätné zasypavánie odpadom

Mgr. Ing. Zuzana Balková, EKO-IN ®

Aký je, prosím, rozdiel medzi terénnymi úpravami a spätným zasypávaním odpadom?

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e-mail: office@wolterskluwer.sk

Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: klara.glosikova@wolterskluwer.com

Zodpovedný redaktor: Mgr. Zuzana Aštary, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: zuzana.astary@wolterskluwer.com

Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk

Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Šamková, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk

Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk

Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.

Ročné predplatné 85,00 € vrátane DPH (cena za 1 číslo je 7,08 €), poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v auguste písomne zrušený.

Periodicita vydávania: mesačník

Zadané do tlače: 14. 10. 2022

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2022

EV 1044/08

ISSN 1335-7808 (tlačené vydanie)

ISSN 2730-0404 (online)

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.