Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Právo pre ROPO a obce 11/2020

ISSN 2730-0374 (online) ISSN 1337-7523 (tlačené vydanie)
11/2020

Postup stavebného úradu počas druhej vlny šírenia choroby COVID-19 (1. časť)

JUDr. Helena Spišiaková Zo seriálu: Postup stavebného úradu počas druhej vlny šírenia choroby COVID-19

Zákon č. 90/2020 Z.z., ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením ­ COVID-19 (ďalej len "novela") v Čl. I novelizo...

Ohlasovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác obci (10. časť)

JUDr. Helena Spišiaková Zo seriálu: Ohlasovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác obci

Novembrové číslo časopisu prináša v predposlednej časti seriálu od pani JUDr. Heleny Spišiakovej spracovanie sankcií za neohlásené drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce, pričom sústreď...

Obsah vydania

Vydáva

Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10; IČO: 313 48 262 ; www.wolterskluwer.sk

Šéfredaktorka: Ing. Klára Rábel Glosíková; Redaktorka: Ing. Tamara Baková;
Predplatné a distribúcia: Katarína Dragulová, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.
Adresa redakcie: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: obec@wolterskluwer.sk.
Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok. Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy v mesiaci októbri. Ročné predplatné je 89,00 € vrátane DPH, poštovného a balného a online verzie na www.ropoaobce.sk..

Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk;
Zadané do tlače: 20. 11. 2020
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2020
EV 2728/08
ISSN 1337-7523

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.