Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 12/2016

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
12/2016

Záver účtovného roka 2016 v štátnej správe a samospráve

Ing. Miriam Majorová, PhD.

Účtovná závierka ako komplexný výstup účtovníctva za účtovné obdobie predstavuje súbor informácií, ktoré majú používateľom slúžiť na zhodnotenie činnosti účtovnej jednotky (ÚJ) v roku, za ktorý sa ...

Sprostredkovanie prenájmu

Ing. Beáta Moravcová

Spoločnosť AB stavia budovu – obchodné priestory – za účelom jej ďalšieho prenájmu. Všetky náklady súvisiace so stavbou „zbierame“ na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku až do momentu...

Náhrada škody spôsobenej zamestnancom

Ing. Dušan Dobšovič

Pracovník (strojník) spôsobil škodu inej firme, počas pracovného výkonu narazil strojom do nákladného auta inej firmy. Náš pracovník je poistený (poistné, na škody spôsobené pri výkone povolania si...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.