Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 4/2012

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
4/2012

Daňový poriadok – najpodstatnejšie zmeny oproti predošlej právnej úprave

Ing. Katarína Skalová

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „daňový poriadok“) nadobudol účinnosť 1. januára 2012. Tento zákon bol novelizovaný Čl. ...

Obchodná verejná súťaž a dražba

JUDr. Artúr Soldán

Ak sa rozhodne obec odpredať svoj majetok prostredníctvom obchodnej verejnej súťaže alebo dražby, podmienky obchodnej verejnej súťaže, resp. dražby by mali byť zo strany obce/zastupiteľstva stano...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.