Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Postavenie hlavného kontrolóra v mzdovej učtárni

Postavenie hlavného kontrolóra v mzdovej učtárni (5. časť)

Letné dvojčíslo časopisu prináša poslednú časť príspevku venujúceho sa postaveniu hlavného kontrolóra v mzdovej učtárni. V tomto čísle si prečítate o možnostiach hlavného kontrolóra pracovať nadčasy, pričom sme túto tému jasne zobrazili aj na prak...

Postavenie hlavného kontrolóra v mzdovej učtárni (4. časť)

Júnové číslo časopisu prináša pokračovanie seriálu, ktorý sa venuje právnemu postaveniu hlavného kontrolóra v mzdovej učtárni. V štvrtej časti seriálu sa dočítate o rozsahu odvodov na zdravotné a sociálne poistenie a taktiež, či má hlavný kontroló...

Postavenie hlavného kontrolóra v mzdovej učtárni (3. časť)

Májové číslo časopisu prináša ďalší diel seriálu, ktorý podrobne spracúva tému odmeny hlavného kontrolóra a takisto dovolenku a iné pracovnoprávne nároky.

Postavenie hlavného kontrolóra v mzdovej učtárni (2. časť)

V aprílovom čísle časopisu prinášame druhú časť seriálu, v ktorom sa dočítate o osobitostiach odmeňovania hlavného kontrolóra, na aký pracovný úväzok môže pracovať a ďalšie zaujímavé informácie.

Postavenie hlavného kontrolóra v mzdovej učtárni (1. časť)

Hlavný kontrolór obce, ktorého volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo, vykonáva svoju funkciu na základe pracovnej zmluvy. Postavenie hlavného kontrolóra upravuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len „zákon o obecnom zriad...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály