Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 9/2019

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
9/2019

Predkladanie výsledkov kontrol a vyhodnocovania hospodárenia územnej samosprávy

Ing. Ingrid Konečná Veverková

Cieľom príspevku je upozorniť subjekty územnej samosprávy na zmeny v spôsobe predkladania výsledkov kontrol, vládnych auditov a výsledkov vyhodnocovania hospodárenia územnej samosprávy oznámených k...

Poplatok za komunálny odpad a zabezpečenie kompostovacích zásobníkov

Ing. Jaroslava Mitringová

Dňa 1. 1. 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 312/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa...

Právne postavenie a platové pomery starostov obcí (6. časť)

Ing. Iveta Matlovičová Zo seriálu: Právne postavenie a platové pomery starostov obcí

V šiestej časti seriálu vám prinášame podrobné informácie z oblasti stravovania, sociálneho fondu a cestovných náhrad, ale dočítate sa aj o tom, či starosta má nárok na doplnkové dôchodkové sporenie.

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.