Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Zmena zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Národná rada Slovenskej republiky schválila 18. apríla 2024 vládny návrh zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Schválené znenie tohto zákona umožní poskytnúť mestám a obciam zvýšený podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb zo zdrojov dane z príjmov právnických osôb do konca mája 2024 z dôvodu potreby riešenia urgentnej situácie spôsobenej nedostatkom hotovosti v mesiaci máj v roku 2024.

Mestám a obciam sa do konca mája poskytne celá zostávajúca suma dane z príjmov právnických osôb určená zákonom na rok 2024, po odpočítaní už poskytnutých mesačných splátok. Samospráve tak bude vyplatených 226 mil. eur, obciam 158 mil. eur a vyšším územným celkom 68 miliónov eur.

Zároveň novela zákona umožní mestám a obciam použiť zdroje rezervného fondu na krytie výdavkov bežného rozpočtu.

Zákon nadobudne účinnosť po jeho podpise prezidentkou Slovenskej republiky, dňom vyhlásenia v zbierke zákonov.

Zdroj: NR SR


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.