Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Vzory

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Vzory

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2020

Kategória: Vzory Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Pre hlavných kontrolórov obcí a miest je pripravený vzor Správy o kontrolnej činnosti za kalendárny rok 2020 vzhľadom na zákonné ustanovenie § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. Príspevok je vhodný najmä pre n...

Uznesenie obecného zastupiteľstva k schvaľovaniu rozpočtu obce

Kategória: Vzory Autor/i: Ingrid Konečná Veverková

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor uznesenia OZ k schvaľovaniu rozpočtu obce. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Smernica o postupe získavania a aktualizácie osobných údajov

Kategória: Pracovné právo Autor/i: Tatiana Mičudová

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzorsmernice o postupe zíksavania a aktualizácie osobných údajov. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Smernica o zasielaní listových zásielok

Kategória: Vzory Autor/i: Tatiana Mičudová

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor smernice o zasielaní listových zásielok. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Kľúčové slová

Uznesenie obecného zastupiteľstva k schvaľovaniu zmeny rozpočtu obce

Kategória: Vzory Autor/i: Ingrid Konečná Veverková

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor uznesenia OZ k schvaľovaniu zmeny rozpočtu obce. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Uznesenie obecného zastupiteľstva k záverečnému účtu obce

Kategória: Vzory Autor/i: Ingrid Konečná Veverková

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor uznesenia OZ k záverečnému účtu obce. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Dohoda o skončení pracovného pomeru

Kategória: Vzory Autor/i: Ingrid Konečná Veverková

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor dohody o skončení pracovného pomeru. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Kategória: Vzory Autor/i: Ingrid Konečná Veverková

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Dohoda o hmotnej zodpovednosti

Kategória: Vzory Autor/i: Ingrid Konečná Veverková

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor dohody o hmotnej zodpovednosti. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Dohoda o vykonaní práce

Kategória: Vzory Autor/i: Ingrid Konečná Veverková

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor dohody o vykonaní práce. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Dohoda o pracovnej činnosti

Kategória: Vzory Autor/i: Ingrid Konečná Veverková

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor dohody o pracovnej činnosti. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Dohoda o brigádnickej práci študenta

Kategória: Vzory Autor/i: Ingrid Konečná Veverková

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor dohody o brigádnickej práci študenta. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Dohoda o použití motorového vozidla pri pracovnej ceste

Kategória: Vzory Autor/i: Ingrid Konečná Veverková

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor dohody o použití motorového vozidla pri pracovnej ceste. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Cestovný príkaz - tuzemský

Kategória: Vzory Autor/i: Ingrid Konečná Veverková

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor tuzemského cestovného príkazu. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Vyúčtovanie pracovnej cesty

Kategória: Vzory Autor/i: Ingrid Konečná Veverková

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor vyúčtovania pracovnej cesty. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Dohoda o použití vlastného motorového vozidla na pracovnú cestu

Kategória: Vzory Autor/i: Ingrid Konečná Veverková

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor dohody o použití vlastného motorového vozidla na pracovnú cestu. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Vzor vyúčtovania cestovných náhrad pri použití vlastného motorového vozidla na pracovnú cestu

Kategória: Vzory Autor/i: Ingrid Konečná Veverková

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor vyúčtovania cestovných náhrad pri použití vlastného motorového vozidla. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Zriaďovacia listina školy

Kategória: Vzory Autor/i: Ingrid Konečná Veverková

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor zriaďovacej listiny školy. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Kategória: Vzory Autor/i: Ingrid Konečná Veverková

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor zmluvy o nájme nebytových priestorov. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov

Kategória: Vzory Autor/i: Ingrid Konečná Veverková

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor dohody o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Kľúčové slová

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.