Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality

Vyhlásenie ÚMS k vyhláške o úprave komunálneho odpadu z dielne MŽP SR

Kategória: Aktuality Autor/i: Únia miest Slovenska

Únia miest Slovenska (ÚMS) s úľavou prijíma informáciu, že MŽP SR posunulo do medzirezortného pripomienkového konania Vyhlášku k povinnosti úpravy komunálneho odpadu, kde navrhuje požadovaný odklad tejto povinnosti z januára 2023 na január 2024.

Dotácie na vysoké ceny elektriny a plynu

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Poslanci Národnej rady SR schválili novelu umožňujúcu dotovať vysoké ceny energií podnikov. Možnosti štátnej podpory podnikov sa rozšíria o dotácie na vysoké ceny elektriny a plynu.

Novela zákona o dobrovoľníctve schválená vládou vytvára podmienky pre štátnu finančnú podporu

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Vláda v stredu 9. decembra 2022 schválila návrh novely zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve, ktorý predložil na rokovanie kabinetu minister vnútra SR Roman Mikulec. Cieľom návrhu je najmä podporovať rozvoj a budovanie kapacít dobrovoľníckej č...

Prídavok na dieťa sa zvýši na 60 eur mesačne

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Poslanci Národnej rady SR schválili novelu zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Úvodné stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2023 až 2025

Kategória: Aktuality Autor/i: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť

Toto stanovisko prezentuje prvý pohľad Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (“Rada”) na vládou predstavený návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025. Rada zverejní detailnú analýzu rozpočtu pre budúci rok v prvej polovici novembra pred prero...

Bilancia štátneho rozpočtu

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo financií SR

Štátny rozpočet dosiahol ku koncu októbra 2022 schodok vo výške 1 733,0 mil. eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu vyššie o 2 130,3 mil. eur (+16,4 %). Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní ni...

Nezabudnite nahlásiť zmenu štatutára na ústredný portál verejnej správy

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

V prípade zmeny štatutára orgánu verejnej moci vyplývajúcej z volieb do vyšších územných celkov a volieb do orgánov samospráv je nutné nahlásiť túto zmenu na ústredný portál verejnej správy.

Ďalší ukazovateľ nezamestnanosti PDU spresní monitorovanie aj pre menšie geografické celky. Novinkou bude pohľad až na úroveň obcí.

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

S cieľom poskytnúť čo najpresnejší odhad úrovne a vývoja nezamestnanosti Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zavádza ukazovateľ nezamestnanosti s názvom „Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie na obyvateľstve v produktívnom vek...

Deficit verejných financií v roku 2021 – spresnený

Kategória: Aktuality Autor/i: Štatistický úrad SR.

Slovenská republika v roku 2021 hospodárila s deficitom takmer 5,4 mld. eur, čo predstavovalo 5,46 % podiel z hrubého domáceho produktu (HDP). Dlh verejnej správy v roku 2021 dosiahol 61,3 miliardy eur, čo bolo 62,19 % HDP. Oba ukazovatele si v rá...

ZMOS žiada rezort životného prostredia o urýchlené doriešenie mechanicko-biologickej úpravy odpadov

Kategória: Aktuality Autor/i: ZMOS

Podľa § 6 ods. 5 písm. a) vyhlášky MŽP SR č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti v znení neskorších predpisov na skládke odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, možno skládkovať výstup z úpravy zmesového odpadu, k...

Mestám chýbajú peniaze, podiel viny na tom nesie aj vláda SR

Kategória: Aktuality Autor/i: Únia miest Slovenska

Výsledky analýzy INEKO z 12.10.2022 (http://www.hospodarenieobci.sk/) týkajúce sa hospodárenia samosprávy potvrdili to, na čo Únia miest Slovenska (ÚMS) dlhodobo upozorňuje nielen predstaviteľov vlády SR, ale aj poslancov NRSR.  Finančná kondícia ...

ZMOS ako jediný vyjadril s návrhom štátneho rozpočtu nesúhlas

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Sociálni partneri sa zhodli na tom, že je dôležité, aby parlament schválil definitívny návrh štátneho rozpočtu. ZMOS ako jediný vyjadril s návrhom štátneho rozpočtu nesúhlas. ZMOS zastupoval na rokovaní jeho prvý podpredseda a starosta obce Košeca...

Poslanci schválili novelu zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Poslanci Národnej rady SR schválili novelu zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Poslanci schválili novelu zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Poslanci parlamentu schválili novelu zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.

Najzásadnejšie faktory, ktoré spôsobili dramatický vývoj veľkoobchodných cien elektriny a plynu v rozhodujúcom období od 01.01.2021 do 15.09.2022

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví publikuje túto analýzu s cieľmi: - v prehľadnej forme ilustrovať vývoj veľkoobchodných cien elektriny a plynu, relevantných pre SR, v dlhšom sledovanom období (01.01.2021 – 15.09.2022), - v stručnosti identifik...

Návrhy na zníženie spotreby energií vo verejných budovách

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Vláda schválila Návrh opatrení na zníženie spotreby energií vo verejných budovách: Verejná správa ide príkladom.

Europarlament žiada viac eurofondov v budúcom rozpočte únie

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Európsky parlament prijal uznesenie, v ktorom zdôrazňuje, že Politika súdržnosti EÚ musí slúžiť hlavne na rozvoj regiónov. Eurofondy sa podľa europoslancov nemajú používať na riešenie každej novej krízy, ako to bolo počas pandémie a vypuknutí vojn...

Parlament schválil novelu o elektronických službách štátu, prináša užitočné zjednodušenia pre občanov

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie

Elektronické služby štátu budú jednoduchšie. Zaistí to novela zákona o e-Governmente, ktorú vicepremiérka a ministerka informatizácie Veronika Remišová predložila do Národnej rady SR a parlament ju dnes schválil. Za vládny návrh zákona hlasovalo 9...

Skrátenie volebného obdobia zmenou Ústavy SR

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

V utorok 20. septembra sa začala schôdza Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR). Poslanci NR SR prerokovali návrh na zmenu Ústavy SR a posunuli do druhého čítania. Súčasťou Ústavy SR by mohla byť možnosť skrátiť volebné obdobie Národnej rady ú...

Poslanci parlamentu schválili novelu zákona o e-Governmente

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Poslanci parlamentu schválili novelu zákona o e-Governmente.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.