Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 9-2013

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
9-2013

Rámcová účtová osnova pre ROPO, podnikateľov a ich rozdiely v kontexte konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej obcou

Ing. Hana Marcin Jakubíková, PhD., MBA

Účtovníctvo, tak ako vo verejnej správe, aj v podnikateľskom sektore, sa prispôsobuje novým ekonomickým podmienkam. Charakterom súčasného obdobia je harmonizácia a implementácia európskych právnych...

Dovolenka a najčastejšie otázky s ňou súvisiace

JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

Podľa ustanovenia § 43 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP“) sa v pracovnej zmluve okrem iného uvádza aj výmera dovolenky. Tento údaj sa nepov...

Rodinný dom a miestne dane

Ing. Elena Račková

Manželia postavili rodinný dom, na ktorý bolo v máji 2013 vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie. Pred kolaudáciou dali vypracovať geometrický plán, ktorým sa zameral skutočný stav, t. j. výmera...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.