Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Kvalifikačné predpoklady opatrovateľky zamestnanej obcou

Dátum: Rubrika: Naša poradňa

Obec chce zamestnať od 1. mája opatrovateľku na opatrovanie občana v domácnosti. Vyžaduje sa splnenie osobitného kvalifikačného predpokladu aj na opatrovateľku obce, ktorá vykonáva prácu v domácnosti opatrovaného? V katalógu pracovných činností nie je uvedený osobitný kvalifikačný predpoklad pri zaradení opatrovateľská služba v domácnosti pre mobilných občanov.
Opatrovateľská služba je upravená v § 41 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v z. n. p. (ďalej len "zákon o sociálnych službách") Pre opatrovateľku sa v zmysle § 84 zákona o sociálnych službách vyžaduje splnenie jedného z nasledujúcich kvalifikačných predpokladov:
-
dosiahnuté vyššie odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
-
dosiahnuté úplné stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
-
dosiahnuté stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
-
dosiahnuté nižšie stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starost
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.