Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Právo pre ROPO a obce 4/2017

ISSN 2730-0374 (online) ISSN 1337-7523 (tlačené vydanie)
4/2017

Zmeny v zákone o sociálnych službách od 1. marca 2017 (I.)

Renáta Považanová Zo seriálu: Zmeny v zákone o sociálnych službách od 1. marca 2017

Dňa 1. marca 2017 nadobudol účinnosť zákon č. 40/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikan...

Spoločenská kontrola nakladania s majetkom obce z hľadiska judikatúry

Jozef Tekeli Zo seriálu: Zmeny v zákone o sociálnych službách od 1. marca 2017

Nakladanie s majetkom obce predstavuje oblasť súkromnoprávnych vzťahov, do ktorých vstupuje obecná samospráva pri nakladaní so svojím vlastníctvom a je súčasťou súkromnoprávnych oprávnení vec užíva...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.