Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Legislatíva

Životné prostredie

79/2015 Z.z.

Schválený 17. 3. 2015 Účinný 1. 1. 2016 Novelizovaný: 1. 9. 2020  

79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

137/2010 Z.z.

Schválený 3. 3. 2010 Účinný 1. 6. 2010 Novelizovaný: 9. 4. 2020  

137/2010 Z.z. o ovzduší

24/2006 Z.z.

Schválený 14. 12. 2005 Účinný 1. 2. 2006 Novelizovaný: 21. 7. 2020  

24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

587/2004 Z.z.

Schválený 21. 10. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 9. 4. 2020  

587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

461/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2020  

595/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2020  

563/2009 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2020  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 10. 2020  

145/1995 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2020