Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Legislatíva

Životné prostredie

79/2015 Z.z. N

Schválený 17. 3. 2015 Účinný 1. 1. 2016 Novelizovaný: 1. 1. 2023  

79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

137/2010 Z.z.

Schválený 3. 3. 2010 Účinný 1. 6. 2010 Novelizovaný: 9. 4. 2020  

137/2010 Z.z. o ovzduší

24/2006 Z.z. N

Schválený 14. 12. 2005 Účinný 1. 2. 2006 Novelizovaný: 1. 4. 2023  

24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

587/2004 Z.z.

Schválený 21. 10. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 15. 3. 2022  

587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov

364/2004 Z.z. N

Schválený 13. 5. 2004 Účinný 1. 7. 2004 Novelizovaný: 1. 5. 2023  

364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

595/2003 Z.z.

Novelizovaný: 15. 3. 2023  

7/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 3. 2023  

575/2001 Z.z.

Novelizovaný: 1. 3. 2023  

71/2013 Z.z.

Novelizovaný: 1. 3. 2023  

576/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 3. 2023  


Zmena nastane

311/2001 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2023  

5/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2023  

8/2009 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2023  

526/2010 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2023  

406/2011 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2023  


Archív zmien v legislatíve