Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Právo pre ROPO a obce 7/2018

ISSN 2730-0374 (online) ISSN 1337-7523 (tlačené vydanie)
7/2018

Všeobecne záväzné nariadenia obce po 1. apríli 2018

Jozef Tekeli

Príspevok analyzuje inštitút samosprávnych všeobecne záväzných nariadení obcí. Dôraz sa kladie na vplyvy súdneho prieskumu všeobecne záväzných nariadení na obecnú normotvorbu. Porovnáva sa prístup ...

Pripravovaná zmena systému odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. januára 2019

Zuzana Dianová

Riešením problému odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa štát zaoberá dlhšie obdobie, pričom zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.