Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Postavenie poslancov obecného zastupiteľstva v mzdovej učtárni

Postavenie poslancov obecného zastupiteľstva v mzdovej učtárni (4. časť)

Pokračovanie seriálu od pani Ing. Matlovičovej sa v novembrovom čísle časopisu venuje rozsahu platenia poistného na zdravotné a sociálne pois­tenie.

Postavenie poslancov obecného zastupiteľstva v mzdovej učtárni (3. časť)

Októbrové číslo časopisu prináša pokračovanie tohto seriálu podrobne spracovanú oblasť: Odmeňovanie poslancov. V príspevku si prečítate, na akú odmenu má poslanec nárok, či má nárok na mimoriadne odmeny a všetky informácie sú podporené praktickými...

Postavenie poslancov obecného zastupiteľstva v mzdovej učtárni (2. časť)

V septembrovom čísle časopisu si v druhej časti tohto seriálu prečítate o krátkodobom a dlhodobom uvoľňovaní na výkon verejnej funkcie.

Postavenie poslancov obecného zastupiteľstva v mzdovej učtárni (1. časť)

Obec je právnickou osobou sui generis a vykonáva samosprávu obce vlastnými orgánmi samostatne v medziach Ústavy SR. Orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce (ďalej len „starosta“). Oprávnenie rozhodovať o právnych úkonoch, t. j. o tom...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály