Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 3/2012

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
3/2012

Daňové priznanie subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2011 (II.)

Ing. Ľubica Sekerková Zo seriálu: Daňové priznanie subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2011

(dokončenie z predchádzajúceho čísla) V článku prinášane výklad jednotlivých riadkov daňového priznania s konkrétnym príkladom na vyplnenie daňového priznania obce za rok 2011.

Pravidlá rozpočtového hospodárenia v príspevkových organizáciách

Ing. Ingrid Konečná Veverková Zo seriálu: Daňové priznanie subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2011

Príspevkové organizácie (ďalej len „PO“) nakladajú a hospodária s finančnými prostriedkami, ktoré sú verejnými prostriedkami, tak ako ich definuje zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlác...

Účtovanie účelových finančných prostriedkov prijatých rozpočtovou organizáciou

Ing. Valéria Jasovská Zo seriálu: Daňové priznanie subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2011

V článku prinášame informácie o postupe účtovania v prípade organizácie, ktorá nie je subjektom verejnej správy a poskytla účelové finančné prostriedky rozpočtovej organizácii.

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.