Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Odpady 6/2023

ISSN 2730-0404 (online) ISSN 1335-7808 (tlačené vydanie)
6/2023

Ako vybudovať v obci zberný dvor z vlastných zdrojov

Mgr. Jana Nékyová, Envi-CARE GR, s.r.o.

V praxi sa často stretávame s predstaviteľmi samospráv, ktorí majú negatívne skúsenosti pri podávaní žiadostí o finančnú pomoc z Environmentálneho fondu či z Operačného programu Životné prostredie....

Reportovacie povinnosti zberových spoločností v systéme rozšírenej zodpovednosti výrobcu

Ing. Uršula Pomfyová

Už sme si nejako zvykli, že tlačivá, správy a oznámenia s vyplnenými rôznymi údajmi musíme ďalej odovzdávať. Problém však nastáva vtedy, keď je tlačivo komplikované, neobsahuje vysvetlivky pre jeho...

Obsah vydania

Vydáva

Odpady – minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie
6/2023

Odborný mesačník; ročník XXIII.

Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, IČO: 31348262
Odborná redaktorka: Mgr. Zuzana Aštary
Predplatné a distribúcia: Ing. Andrea Fazekašová Medovarská, tel.: (02) 58 10 20 31
e-mail: faktury@wolterskluwer.sk,
Internet: www.wolterskluwer.sk
Adresa redakcie: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: casopisy@wolterskluwer.com
Nevyžiadané rukopisy nevraciame.
Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie.
Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.
Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v auguste písomne zrušený.
Ročné predplatné je 105 € vrátane DPH (8,75 €/1 číslo), poštovného, balného a online verzie časopisu Odpady – minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie na www.ropoaobce.sk.
Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava
Návrh obálky: www.sueweb.sk
Periodicita: mesačník
Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk
Zadané do tlače: 14. 6. 2023

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2023

EV 1044/08 (tlačená verzia)
EV 15/22/EPP (online)
ISSN 1335-7808 (tlačená verzia)
ISSN 2730-0404 (online)

Časopis je dostupný aj v systéme ASPI

Editoriál

Vážení čitatelia,

šieste číslo časopisu Odpady opäť ponúka množstvo zaujímavých článkov o rozmanitých témach.

Rubrika „Na aktuálnu tému“ sa zameriava na reportovacie povinnosti zberových spoločností v systéme rozšírenej zodpovednosti výrobcu. Prináša tiež informácie o nových prístupoch k spracovaniu a degradácii plastového odpadu. Zároveň sa dozviete, ako vybudovať v obci zberný dvor z vlastných zdrojov.

Rubrika „Legislatíva“ prináša podrobný komentár k ďalším častiam zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje, ako aj informácie pre samosprávy k úprave odpadov pred skládkovaním.

Príjemné čítanie želá,

redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.