Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 11/2016

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
11/2016

Manuál Ministerstva financií SR k obsahu finančných výkazov (I.)

Ing. Terézia Urbanová Zo seriálu: Manuál Ministerstva financií SR k obsahu finančných výkazov

Na základe aktualizácie Manuálu Ministerstva financií SR k obsahu finančných výkazov dňa 6. 10. 2016 uvádzame niekoľko vzorových príkladov. Príklady neobsahujú ucelené príklady účtovania, zameriava...

Právne úkony v územnej samospráve

PhDr. Jozef Sýkora, MBA Zo seriálu: Manuál Ministerstva financií SR k obsahu finančných výkazov

Témou príspevku je oblasť finančných operácií v územnej samospráve – právne úkony. Predmetné úkony sa spájajú najmä so zmluvným zabezpečením tovarov a služieb, poskytovaním verejných prostriedkov, ...

Vzor smernice o verejnom obstarávaní (II.)

Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová Zo seriálu: Vzor smernice o verejnom obstarávaní

V II. časti príspevku pokračujeme prílohami č. 1 až č. 10 k Smernici o verejnom obstarávaní.

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.